Gady czyli jaka gadzina dla kogo #1

in #polish3 years ago (edited)

Zastanawiałęś się kiedyś nad zakupem gada? Może jaszczurka?

Są to cudowne i długowieczne zwierzęta które dorzywają często ponad 15 lat. W tym artykule opowiem o dwóch gatunkach polecanych początkujących ze względu na swą odporność na błędy.
czytaj dalej

IMG_6808-1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 51019.11
ETH 4348.07
BNB 587.93
SBD 6.07