Gady czyli jaka gadzina dla kogo #1

in #polishlast year (edited)

Zastanawiałęś się kiedyś nad zakupem gada? Może jaszczurka?

Są to cudowne i długowieczne zwierzęta które dorzywają często ponad 15 lat. W tym artykule opowiem o dwóch gatunkach polecanych początkujących ze względu na swą odporność na błędy.
czytaj dalej

IMG_6808-1.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 19185.55
ETH 601.60
SBD 1.19