Czym są Kryptydy - Dowody i przedstawienie 3 znanych gatunków

in polih •  last year  (edited)


Dobry. Wiem, że gatunków kryptyd jest sporo, chciałem zwrócił uwagę na te "najprawdopodobniejsze". Dziękuję :).

Źródła:
-Youtube
-Discovery PL/Rzeczne Potwory - Film na końcu (cda.pl)
-Google Grafika

Muzyka:
Myuuji - "In the house"


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Fajnie,że podjąłeś ten temat :)