Light Move Festival, Lodz, Poland 2018 Part 2

in poland •  11 months ago 


Kolejny pokaz uchwycony na Light Move Festival w Łodzi.
Może ktoś się wypowie... dlaczego moja kamerka Yi4K zaczęła robić bardzo duże przestery?


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!