Moje szczęście to ty

in #poland4 months ago

Dzięki tobie mój świat zmienił się na lepsze,
Ty dobrze wiesz
jak zachęcić mnie swoim wdziękiem,
Kochaj mnie tak normalnie lecz nieuleczalnie,
Kochaj mnie zawsze
nawet w gorsze i lepsze dni,

Bądź tylko dla mnie i nigdy nie opuszczaj mnie,
Moje szczęście to ty,
Które jest dla mnie wszystkim
i zrobię wszystko, by nigdy nie zawieść cię,
Bardzo kocham i nie chcę nigdy stracić cię.

Autor: matkru012

Social media:

https://m.facebook.com/matkru012/

https://www.youtube.com/channel/UChAWqXTOt5Oj397UswKXKZw

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.17
JST 0.177
BTC 62396.23
ETH 2468.08
BNB 542.93
SBD 9.14