Ksieżyc w archotekturze! [PL] - Moon in architecture! [ENG]

in #poland5 years ago (edited)

[PL]
Piramida Księżyca - Teotihuacán - Mexico
Architektura idealnie pasująca do obecnego zaćmienia księżyca... zaznaczę, że jest tam też i słońca.

Teotihuacán, Teotihuacan – stanowisko archeologiczne położone na centralnym płaskowyżu, na północny wschód od miasta Meksyk. Nazwa stanowiska pochodzi z języka nahuatl i można ją przetłumaczyć jako: miejsce, w którym ludzie stają się bogami.

DSC_0662.JPG

Piramida Księżyca - Luna
DSC_0684.JPG
[ENG]
Teotihuacán, Teotihuacan - an archaeological site located on the central plateau, northeast of the city of Mexico. The name of the position comes from the Nahuatl language and can be translated as: a place where people become gods.
[PL]
Zdjęcia: własne
Miejsce: Teotihuacán, Teotihuacan - Mexico
Zdjęcie wykonano aparatem Nikon D80 z obiektywem Nikon AF-S NIKKOR 18-135mm 1:3.5-5.6G ED

[ENG]
Photo - own
Place: Teotihuacán, Teotihuacan - Mexico
The picture was taken with a Nikon D80 camera with a Nikon AF-S NIKKOR 18-135mm 1: 3.5-5.6G ED lens

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.025
BTC 27151.37
ETH 1901.39
USDT 1.00
SBD 2.25