Kalendarium Turniejowe #1

in #pol2 years ago (edited)

Hola Steemmonsterzy!

Na szkoleniach uczyli nas, że w niedzielę nie pracujecie tylko spędzacie czas z rodziną oraz oddajecie się różnym rozrywkom. Czy to prawda? Nie wiemy. Jednak na wszelki wypadek przygotowaliśmy dla Was zestawienie, gdzie w najbliższychgodzinach możecie się pobawić, a przy okazji coś wygrać.

kalendarium.png


PROPOZYCJA PIERWSZA:

Termin: 27.01.2019r. godz. 18:00.
Liga: Srebrna - bez kart legendarnych.
Zasady: Grupy sześcioosobowe - każdy z każdym, dwie najlepsze osoby przechodzą dalej. Faza finałowa rozgrywana systemem szwajcarskim.
Nagrody:

  • I miejsce - 15 STEEM,
  • II miejsce - 10 STEEM,
  • III miejsce - 7 STEEM,
  • miejsca IV, V, VI - 4 STEEM,
  • miejsca VII, VIII - 2 STEEM,
  • miejsca IX, X - 1 STEEM.

Zapisy: Challonge.
Komunikacja: Discord.
Organizator: @khan.dayyanz.


PROPOZYCJA DRUGA:

Termin: 27.01.2019r. godz. 18:30.
Liga: Złota - bez kart potworów z magicznym atakiem.
Zasady: Podwójna eliminacja, BO3.
Nagrody:

  • I miejsce - 50 STEEM,
  • II miejsce - 30 STEEM,
  • III miejsce - 15 STEEM,
  • IV miejsce - 5 STEEM.

Zapisy: Challonge.
Organizator: @wombykus.


Liczymy, że będziecie się dobrze bawić i dacie znać w komentarzach jak Wam poszło.

Do następnego!

Sort:  

Congratulations @potworkowestudio! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Comment

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10343.65
ETH 327.92
USDT 1.00
SBD 0.94