[EN] [PL] Polish Drivers #118 Portion ! Polscy Kierowcy #118

in poish •  last year 


Witam, chciałbym wam przedstawić kolejny odcinek "Polscy Kierowcy" jest to 118 odcinek..
Będziecie mogli obejrzeć Panią, która kłóci się z kierowcą, kto miał pierwszeństwo na rondzie, parę stłuczek oraz poślizgów.

Hi, I would like to introduce you another episode of "Polish Drivers" this is a 118 episode.
As you know, I do not have to write down what you see here.

Instagram: https://www.instagram.com/polscykierowcy/
Facebook : https://www.facebook.com/polscykierowcyy/
YouTube :https://www.youtube.com/polscykierowcy

Enjoy watching
Życzę miłego oglądania, do następnego odcinka !
Pozdrawiam, Wojciech
Polscy Kierowcy


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @polscykierowcy! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!