Tangi Esuk Ngulet (Puisi Ngapak)

in poetry •  last year 

TANGI ESUK NGULET


Eeeeehhhggggg.........

Ngulet

Aaaaaauuuuummmm

Angop

Ggrrroookkkk......grok....sssss

Ngorok maning


Urip nang alam donya

Paling enak pas tangi esuk terus ngulet

Otot kaku sadi lemes

Awak kesel dadi bregas

Ning

Aja mlungker narik kemul turu maning

Gumregah tangi nyambut kardi


Anane wong pada demo nang dalan

Guru ana sing ngantemi muride

Bojo pegatan utawa duwe simpenan

Ekonomi ora bagus

Rega dolar duwur

Lan liya-liyane

Aja-aja sebabe pada kurang ngulet gole tangi esuk


Pikiran be padha karo awak

Pikiran uga butuh pelepasan

Aja tegang bae

Butuh ngulet


Keluarga butuh ngulet

Masyarakat butuh ngulet

Negara uga butuh ngulet

Dunia uga butuh ngulet

Kowe uga butuh ngulet


Eeeeeeegghgggghhhh

Ngulet maning


---

Basukine, Gombong 2018

Lingkar Sastra Gombong (Lisong)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Ngulet itu sehat ya bg @sentanu74 ?😁

Sehat poll mbak

Posted using Partiko Android

Permisi mas...

Ya silahkan. Kalo mau ngamen orang rumah lg keluar semua om 😁😁✌

Posted using Partiko Android

Buset, telat dong saya mas

Coba rumah sebelah aja om. Bisa ngamen luma lagu kan lumayan. Cuma yg di rmh sblh isinya kambing 😱😁😁 (kandang)

Posted using Partiko Android

Maaf, boleh numpang ketawa bg @sentanu74 ?😊😁