Kelingan Desaku (Puisi Ngapak)

in #poetry6 years ago (edited)

Kelingan Desaku

Roda mobile mutere ngrandet

Agi kejebak macet

Nang dalan sing sesek

Sore iki lagi mlaku gremet-gremet

Nembe bae mau Pamit wong tuaku

Sore mau jam telu

Mripatku,iluhku mrebes metu

Tek rangkul anak bojoku

Sedih rasaku ninggalna seliramu

Abot-abote ,Urip dadi tanggungjawabku

Adoh paran, kelingan desaku,mung dongaku,enteni tekaku

Karan Figo, Sikayu 2018

Lingkar Sastra Gombong (Lisong)

Sort:  

inyong dadi kelingan desa ku mbiyen... ciat

Wis lik aja mewek lah 😥

Posted using Partiko Android

dadi kemutan umahku sing wis dedol... huammm caaaa

@tipu undelegate 1 sp

Aja nganggo tipu lik

Posted using Partiko Android

nganggo apa?

Tipu akeh muslihate 😱😱😁😁😁

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66884.03
ETH 3079.78
USDT 1.00
SBD 3.77