Wifi/Waypay | Tagalog

in poetry •  7 months ago

Ang hirap ng walang wifi
I feel I'm kawawa Oh my!
Umaasa lang sa kapitbahay
Nahulaan ko ang password ng kanilang wifi 😂

Bakit walang internet?
Naputol lang naman oh syet! 😂
Umasa kami ng bongga sa PLDT
Yun naman pala palaging PL-Dc 😅

Naging Globe na rin ang aming net
Pero Diyos ko, sobra namang turtle net!
Kaya sa ngayon ako muna
Sa pocket wifi umaasa

Minsan naka-data na lang
Madalas sinasabi ko "ay wag na lang"
Hihintayin ko na lang umuwi si Kapitbahay
Kokonekta na ko sa kanilang wifi! 😂

Screenshot_2018-04-20-17-31-07-471.jpeg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wahahaha kwela! Relate ako sa mabagal na net.

·

Ahaha! Trulala po!