Labudova pesma

in #poetry2 years ago (edited)

Između stabala
Pokislih tamnava
U paučini granja
Otire lišće mokro
U obraz otisnuto
I dah joj
Kao fenjer
Svetli u praskozorje

Ona klizi
Ledenom opnom jezera
Štiklom beležeći
Čvorište pukotina
I zver je pod njom
Glađu izludela
I zubi su oštri
I krila su laka

Treptajem oka
Namotava daljine
Ribljim očima
Mesečari
Ona dolazi
U tišini
U miru
Pred svitanje

Zateći će me
Sa čelom na podu
Kičme ulučene
Kako se u tami
Saslušavam
I izviće se
Bradom ka nebu
U strelu

p02ddwrk.jpg

Image 1

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10983.41
ETH 383.88
USDT 1.00
SBD 0.98