Sendalku Selen (Puisi Ngapak)

in #poetry4 years ago

Sendalku Selen


Jaman nom-noman

Musim kawinan

Ora kaya biasane wengi kue udan

Biasa angger kondangan mangkate rombongan


Ngerasa esih sore turonan

Bareng pules,kaget krungu batir undang-undang

Aseng mangkat kondangan


Langsung mlumpat ora mikir maning 

nganti kelalen

Rame batir karo guyonan pancene maen

Bareng jog nggon kondangan byar padang,kaget kaya kecemplung kalen

"Isine" bareng ndeleng mengisor, jebulane sendalku selen


---

Karan Figo,  JKT,6/9-18,1:38

Lingkar Sastra Gombong (Lisong)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 20134.22
ETH 1358.49
USDT 1.00
SBD 2.49