For you

in #poetry3 years ago

Op de een of andere manier moet ik antwoorden
Alles wat ik onmogelijk jouw liefde kan vervangen
Je oprechtheid als een helderwitte wolk
Maar het verschil tussen uw oprechte liefde wordt niet alleen gezien
Maar het voelde zelfs een afdruk

Eén ding waarover ik me het meest zorgen maak
Wanneer ik je oprechtheid van liefde voor mij niet kan terugbetalen
Hoe hard probeerde ik het te proberen
Je bent te ver weg om terug te betalen met liefkozingen en liefdesbetuiging

Bedankt altijd geven zonder het mij te vragen
Bedankt dat je je altijd beschermt, zonder je zorgen te maken
Bedankt altijd liefdevol zonder de dagen te tellen
Bedankt dat je er altijd bent in elk mooi en donker verhaal
Het leven van mijn moeder ..

Sort:  

Congratulations @mutiara5! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!