Masaya (Orihinal na Katha)

in poetry •  3 months ago


Art by @nono.radke

Image Source


MASAYA (MAling aSA YAn)


Ni: Pusong Naninibugho

Masakit marinig ang halakhak niya,
kasama ang tawa ng iba.
"Ako dapat ang nasa tabi niya,
Ako dapat ang kasama."
Sumisigaw ang isip ko,
nadudurog ang puso ko.
Pero wala akong magawa,
wala akong masambit,
Ni hindi ako makatawa
ng walang pait na kalakip.
Selos pa rin bang matatawag,
Kung hindi naman kayo?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!