Kasalungat (Orihinal na Akda)

in poetry •  4 months ago

img.jpg


Kasalungat

Ni: Pusong Nagmahal


Kanyang itinanong, "Happy?"
Boses ay may bahid ng pang-uuyam.
Gusto mong sumagot ng, "Oo"
subalit hindi yun ang nadama mo.
Hindi iyon ang ipinaramdam niya sa'yo.
Subalit ano pa man ang inyong sitwasyon,
isa lang hiling mo noong oras na yaon.
Ang marinig siyang magsabi ng tunay na,
"Masaya ako."You are my riddle,
wrapped up in a mystery.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!