Podatek od wirtualnych walut.

in podatki •  2 years ago  (edited)

Kryptowaluty stają się coraz bardziej powszechne. Jesteśmy w przededniu prawdziwej rewolucji zmieniającej naszą rzeczywistość w sposób, w jaki została ona zmieniona przez internet, e-mail czy smartfony połączone z szybkim internetem.

Samo słowo “kryptowaluty” składa się ze słów kryptografia i waluty. Są to więc waluty, których bezpieczeństwo i autentyczność gwarantowane są poprzez skomplikowane obliczenia kryptograficzne. Waluty te występują w postaci łańcuchów danych blokowych, gdzie koniec jednego bloku połączony jest w specyficzny sposób z początkiem następnego bloku. To z kolei gwarantuje niemożność elektronicznego podrobienia łańcucha takiej kryptowaluty -tak właśnie działa technologia blockchain.

Inną bardzo ważną cechą kryptowalut jest ich decentralizacja — pamięć o transakcjach przechowywana jest w całej sieci jednocześnie w sposób zdecentralizowany — czyli na wielu serwerach jednocześnie. Można powiedzieć, że waluty cyfrowe są n

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

A gdzie ten podatek? :D

Chyba urwało Ci większość tekstu...