Zarządzanie tokenami za pomocą ImToken

in #pnt3 years ago

Przedstawiam wam recenzje portfela który w łatwy sposób pozwala zarządzać wszystkimi tokenami zbudowanym na ethereum (ERC20).
Pokazuje jak działa, jak korzystać I jakie ma ciekawe funkcje o których mogliście nie wiedzieć.

Zachęcam również do subskrypcji kanału Pracowni Nowych Technologii bo tam też wrzucam ciekawy kontent.

Sort:  

Tak btw. sprawdź Dtube, osobiście jeszcze z tego nie korzystałem ale wydaje się być spoko opcją (taki YT oparty o Steem). A Twój kontent super jak zawsze.

Congratulations @szczepan! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10682.72
ETH 351.77
USDT 1.00
SBD 0.95