Nighttime balloon gala - Part 2 -Nocne pokazy balonów cz. 2.steemCreated with Sketch.

in plane •  2 years ago  (edited)

Nighttime balloon gala is an event that will be remembered for a long time, not only by the audience but also by the crews themselves. During the half-hour show, more gas is often consumed than during the flight. The medium-size balloon with a capacity of 2500 m3 can burn 40-50 litres of gas on the ground for 30 minutes. Almost all the time the parachute flap is opened, whose task is to drop hot air, which prevents the balloon basket from losing contact with the ground. 2500 m3. is comparable to 6 single-family houses and the total area of the balloon is almost 800 m2, so you can now imagine how inertia is and how hard it is to control the aerostat in case of a sudden wind surge. Therefore, to keep the max. safety of night shows shall be organised as far as possible behind a cover made of trees that protect against the adverse effects of wind.

DSC1876

Nocna gala balonów to wydarzenie na długo zapadające w pamięci, nie tylko publiczności ale i samych załóg. Podczas półgodzinnego pokazu zużywane jest nieraz więcej gazu niż podczas lotu. Średniej wielkości balon o pojemności 2500 m3 potrafi spalić na ziemi 40-50 l. gazu przez 30 min. Prawie cały czas otwierana jest klapa spadochronowa której zadaniem jest upuszczanie gorącego powietrza, co zapobiega oderwaniu się od ziemi. 2500 m3. to pojemność odpowiadająca niemal 6 domom jednorodzinnym, a powierzchnia całkowita balonu to niemal 800 m2. Teraz możecie sobie wyobrazić jaka to bezwładność i jak ciężko zapanować nad aerostatem w przypadku nagłego porywu wiatru. Dlatego aby zachować max. bezpieczeństwa pokazy takie organizuje się w miarę możliwości za zasłoną z drzew które chronią przed niekorzystnym wpływem wiatru.

DSC1898

DSC2207

Greetings @ginas Pozdrawiam.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wow I love that first picture @ginas! The silhouette of that person looks amazing against the colored background.

I'm new to Steemit and I wrote an introduction post about feedback on peoples photos. I hope you have some time to read it in my feed! Would love to hear what you think about the idea and the post.

Enjoy your day!