JACEK KACZMARSKI ZOSTAŁ NAGRODZONY ZŁOTYM FRYDERYKIEM

in pl •  last year

6b87dd9d-8f51-4d93-8dc7-f29dec251af3.jpeg


JACEK KACZMARSKI BYŁ UZNANYM POLSKIM POETĄ, PROZAIKIEM, KOMPOZYTOREM, PIOSENKARZEM I TWÓRCĄ TEKSTÓW. ARTYSTA OTRZYMAŁ ZŁOTEGO FRYDERYKA ZA CAŁOKSZTAŁT TWÓRCZOŚCI!
WIĘCEJ INFORMACJI NA GIG24.PL


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!