Sort:  

Palec pod budkę!
Jeśli chłopak, to lobbuję za imieniem Lesio.

hahah 😂
wspaniałe imię! jedno z moich ulubionych!
ale bałam się, że zajęte.
poza tym, nie wiemy jeszcze czy to czasem nie dziewczynka 😛

białe kapcie - mega praktyczne rozwiązania; nowe trendy!
to jeszcze wejdzie na salony, zobaczycie!

Imie jest wolne, a w dobie gender nie ma znaczenia czy to kot, czy kocica 😜

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.12
JST 0.127
BTC 54098.78
ETH 2411.16
BNB 556.04
SBD 7.96