You are viewing a single comment's thread from:

RE: 5 pozornie zdrowych produktów, które wcale aż tak zdrowe nie są

in #pl-zdrowie2 years ago

No cóż, tak naprawdę to nie wiadomojuż komu można ufać w natłoku podobnych informacji. Po tym kiedy pojawiły się plotki o szkodliwości promieniowania z komórki, australijscy naukowcy dowiedli że to nieprawda.
Dziś ci sami lub inni naukowcy twierdzą że jednak tak. I bądź tu mądry człowieku. Więc pozostaje nam intuicja i zdrowy rozsądek bo na wiarygodne treści trudno liczyć

Sort:  

zdrowy rozsądek zawsze w cenie! ważna jest też umiejętność prawidłowego odczytywania danych z tych badań i nie wydawania osądów po tych krótkich, ze zbyt małą ilością osób i źle przeprowadzonych. Nauka to wspaniała potęga, ale trzeba jak ze wszystkiego umieć z niej korzystać i traktować niektóre rzeczy z rezerwą. Tak jak glutaminian - nie ufamy mu i niech tak pozostanie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12907.04
ETH 412.03
USDT 1.00
SBD 0.99