Sort:  

Ja nie mam wypaczonego chemią smaku, a rosoły "z prawdziwego zdarzenia" też mi nie smakują. Kiedyś kupiłam kurczaka z wolnego wybiegu, bez gmo w paszach i podobne. Z ekologicznego godpodarstwa. Włożyłam go gara, z warzywami, kulkami, listkami, gałęzią lubczyku. Z nadzieją na smaczny, pachnący rosół.
Nawet oczek nie było, zapach i smak mniej niż średni.
Kura, którą ciocia przywoziła ze wsi, ze 20 lat temu, sprawiała, że do przepysznego, pachnącego rosołu, z okami, chciało mi się robić makaron.

Nie wiem, co masz na myśli pisząc "zdrowe, naturalne jedzenie". Może jakiś przykład podaj tego zdrowego naturalnego?

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13248.95
ETH 391.02
USDT 1.00
SBD 0.97