Sort:  

Kostka rosołowa to podstawa kuchni legendarnej I-Grażki.

Nie no, w takiej to mogą! 🤣🤣

O tak, tak;)! Czego to się nie robi dla szczęścia dzieci😬

Aż mnie zęby rozbolały po przeczytaniu przepisu.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 11741.14
ETH 379.80
USDT 1.00
SBD 1.00