You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bananowe gofry z owocami

in #pl-wege6 years ago

Gofrownicę kupuję już parę lat i tak jakoś czas leci. Bananowe gofry to mi pasuje. Dzisiaj zrobiłem bananowy napój orzeźwiający na konkurs. Banany to mój ulubiony owoc. Na nasze w większości jestem uczulony. Pozdrawiam.

Sort:  

Ja mam to samo z goftrownicą :P Trzeba przejść do realizacji planu jej zakupu ;)

Ciężko mi to idzie. Nawet oglądałem taką uniwersalną z wymiennymi wkładami. Można robić gofry lub sandwiche i coś tam jeszcze. Obiecuję sobie, że w tym roku będą ją miał.
Pozdrawiam.

Ha ha... ja też myślę o takiej uniwersalnej :P

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66137.20
ETH 3543.37
USDT 1.00
SBD 2.56