Sort:  

Z imbiru? Wow! Kroiłeś świeży imbir na plasterki czy użyłeś go jako przyprawa (w proszku) do warzyw?

Plasterki:) Chipsy imbirowe dokładnie

Posted using Partiko Android

No serio? Ale pomysł! Koniecznie muszę wypróbować. Dzięki ;))

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 37195.27
ETH 2460.55
USDT 1.00
SBD 3.90