WPŁYW KSIĘŻYCA NA WYNIKI POŁOWU

in pl-wedkarstwo •  last year 


Niektórzy wędkarze posługują się tabelą faz księżycowych jako wyro­cznią przy wyborze dnia łowienia. W tabeli tej, opracowanej przez amerykańskiego wędkarza J.O. Knighta, podane są nie tylko dnie, ale nawet godziny najlepszego żerowania ryb. Teoria ta opiera się na zjawiskach przypływowo-odpływowych wywoływanych w morzach i oceanach przez siłę przyciągania Księżyca w poszczególnych jego fazach. Toteż dane w tej tabeli dotyczą żerowania ryb morskich i ogóle, gdyż J.O. Knight nie podaje gatunków ryb, które należy łowić poszczególnych fazach Księżyca. Tym bardziej więc nie można tu mówić o silnym wpływie faz księżycowych na żerowanie ryb w jezio­rach, aczkolwiek zaobserwowałem jakąś trudną do wytłumaczenia zgodność faktycznych pór żerowania interesujących nas ryb z po­szczególnymi okresami wymienionymi w tabeli J.O. Knighta.

Zauważyłem, że na naszych jeziorach najlepszymi do wędkowania fazami księżycowymi są: nów i pierwsza kwadra, a więc okresy, w których przeważają zwykle cyrkulacje południowo-zachodnie.


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/11/wplyw-ksiezyca-na-wyniki-polowu/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Na Wiśle zaobserwowałem, że najlepsze brania zaczynają się kiedy księżyc jest w fazie " wzrastającego sierpa oraz jak napisałeś w pierwszej kwadrze.
W tym czasie brania zaczynały się o godzinie 22.30 i trwały do godziny 1.30 - przez pierwsze 45 minut nie szło łowić na dwie wędki. Nastawiałem się typowo na leszcze - 17 sztuk , 1 lin, 2 klenie, sumik. Myślę, że księżyc ma wpływ na nasze połowy. Pragnę nadmienić, że nie zmieniałem miejsca połowu,ani zanęty i przynęt, które stosuję.

Pozdrawiam.