PROGNOZA POGODY DLA WĘDKARZA – USTALANIE SIĘ CIEPŁEJ SŁOTY

in pl-wedkarstwo •  last year 


Niebo jest zaciągnięte całkowicie przez niskie ,,ołowiane" chmury deszczowe, z których spada równy deszcz lub mżawka. Następuje stopniowe łączenie się ze sobą chmur w większe zasłony nieba, należy oczekiwać stałego pogarszania się pogody. Opady deszczu naprze-mian wzmagają się lub słabną. Wiatr ciepły, słaby, stopniowo wzrasta­jący, nawet porywisty przynosi gwałtowne ocieplenie. Ciśnienie bez przerwy spada

POGODA DŻDŻYSTA CHŁODNA

Zachmurzenie jak wyżej. Temperatura niska - przenikliwy chłód. Ten typ pogody często występuje na Pojezierzu Mazurskim. Deszcz na-przemian z mżawką przy zmiennej sile wiatru. Bardzo niski pułap chmur, ciemno i groźnie na jeziorze. Widoczność słaba. Ptactwo wodne znajduje się w ukryciu.


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/17/prognoza-pogody-dla-wedkarza-ustalanie-sie-cieplej-sloty/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wedkarstwo! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the total payout received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

"ołowiane chmury" .... nie ma złej pogody na rybya