PROGNOZA POGODY DLA WĘDKARZA – PIERWSZE OZNAKI SŁOTY

in #pl-wedkarstwo2 years ago


Czyste niebo pokrywa się cienkimi chmurami warstwowymi, które coraz bardziej gęstnieją, po czym spadają pierwsze krople słabego deszczu. Coraz bardziej rozwijają się chmury warstwowe deszczowe, postrzępione od dołu, z których powstaje i ustala się trwały drobny deszcz, lub drobne płatki mokrego śniegu albo śniegu z deszczem. Ten typ pogody charakteryzuje głęboki niż, za którym zbliża się następny niż, przynoszący opady ciągłe. Obłoki płyną po niebie coraz szybciej i niżej. Następuje zagęszczenie chmur niosących długotrwa­łe opady deszczu. Początkowo wiatr raptownie zmienia kierunek i przybiera na sile, po czym jego siła i kierunek ustalają się. Następuje wyrównanie różnicy temperatur powietrza w dzień i w nocy na obszarze przemieszczania się frontu. Ciśnienie raptownie spada.

Dym z ogniska ściele się nisko nad ziemią, a z komina unosi się, by nagle opaść w dół. Mgła podnosi się do góry i zamienia w obłoki. Rybitwy trzymają się w pobliżu brzegów. Żaby churalnie głośno rechocą. Jaskółki zniżają loty nad ziemią, a pszczoły nie opuszczają swych uli.


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/16/prognoza-pogody-dla-wedkarza-pierwsze-oznaki-sloty/

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13395.84
ETH 403.15
USDT 1.00
SBD 0.99