PROGNOZA POGODY DLA WĘDKARZA - POGODA TRWAŁA

in #pl-wedkarstwo2 years ago


W ciągu dnia wygląd nieba łagodny, zachmurzenie umiarkowane lub stosunkowo duże; chmury kłębiaste w przeważającej części silnie rozbudowane ku górze. Latem bardzo przyjemnie i ciepło, a nawet umiarkowany upał. Możliwość powstawania nagłych burz cieplnych z krótkimi ulewnymi deszczami. Dużo słońca i możliwość pojawienia się tęczy w godzinach popołudniowych. Tęcze przed samym wieczo­rem zapowiadają utrzymanie się dobrej pogody w ciągu nastę­pnych dwóch lub trzech dni. Widoczność bardzo dobra, szczególnie po przelotnych opadach.

Opisany typ pogody występuje w cyrkulacji zachodniej, a zatem wyjątkowo korzystnej dla wędkowania. Wiatry zachodnie słabe lub umiarkowane do południa, wzmagające się po południu i zupełnie zanikające pod wieczór. Zachód słońca złocisty lub jaskraworóżowy. Słońce zachodzi nie za chmurami, lecz za linią horyzontu. Nocą tu i tam pełgają błyskawice na jasnym niebie. Początkowo gwiazdy są dobrze widoczne, lecz w miarę upływu czasu bledną i świecą nieco słabiej. Ciśnienie utrzymuje się raczej na średnim poziomie lub wykazuje lekkie wahania.

Dym z kominów unosi się ku górze, lecz niezbyt wysoko, z tenden­cją do skrętu w kierunku wschodnim. Dalekie przedmioty są niezbyt dobrze widoczne przed południem, zaś widoczność ich jest znakomi­ta po południu, gdy ścichnie wiatr. Jest to odpowiednia pora do robienia kolorowych zdjęć. Rybitwy latają wysoko nad wodą i wyptrują łupu. W momencie wytropienia ryb podnoszą niesamowitą wrzawę i zniżają lot. Kormorany i perkozy łowią ryby na górkach podwodnych. Orły rybołowy krążą nad pasem lasu graniczącym z płycizną i wypatrują szczupaków. Czaple brodzą i czatują wśród sitowia. Jaskółki latają nad jeziorem w pobliżu zabudowań. Słyszal­ność na wodzie jest dobra w ciągu dnia i polepsza się pod wieczór. Wieczorem pojawia się nad wodą mnóstwo owadów. W kanałach łączących jeziora tworzą się zbite chmary komarów i muszek, które nie są agresywne. W ciągu dnia bydło na pastwiskach pasie się nieprzerwanie. Dzięcioły kują korę krzew zapamiętale, a kukułki dają o sobie znać przez cały dzień, a nawet przed samym zachodem słońca


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/15/prognoza-pogody-dla-wedkarza-pogoda-trwala/

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12928.50
ETH 413.04
USDT 1.00
SBD 1.00