O żywcu

in #pl-wedkarstwo2 years ago


Najlepszą naturalną przynętą dla drapieżców są żywe rybki tych gatunków, które spośród zasiedlających dane jezioro dominują w nim. Jeżeli np. ukleja stanowi przeważającą masę drobnicy wystę­pującej w danym zbiorniku wodnym, to nie ma najmniejszego sensu na przykład łowić na karasia, pomimo jego zalet. Najskuteczniejszym narzędziem połowu żywca jest podrywka o rozmiarach 1 x1 m (prze­widzianych w regulaminie wędkarskim). Niezawodnym sposobem wyławiania dużej ilości żywca jest zarzucanie podrywki siatką do góry i szybkie jej odwrócenie przed opadnięciem na dno. W celu wykonania takiego manewru podrywkę przywiązu­je się do kija na 1,5-metrowej lince.Istnieje szereg sposobów zakładania żywca. Żywiec musi być tak uzbrojony, aby pływał w naturalnej pozycji (poziomej).
Osadzony na jednym haczyku lub nawet na podwójnej lub potrójnej kotwiczce żywiec bywa bardzo często zrywany przez drapieżną rybę, która przy tym się nie zacina. Natomiast na systemach wielohakowych i skomplikowanych żywiec bardzo szybko śnie, a drapieżnik przedwcześnie kłuje się i porzuca przynętę. Większość najbardziej rozpowszechnionych uzbrojeń ma na stałe zawiązane haki. Ponieważ wędkarze na ogół rozporządzają różnymi pod względem wielkości rybkami, zmuszeni są dopasowywać do nich odpowiednie uzbrojenie, co jest niewygodne. Doświadczeni wędkarze korzystają z uzbrojenia, w którym górny haczyk jest ruchomy. Numerację haczyków dobiera się stosownie do rozmiarów żywca i do przewidywanej wielkości drapieżnika.
Jeżeli na żywca mamy zamiar złowić niewielkiego szczupaka, okonia lub sandacza, musimy dobrać rybkę długości około 10 cm; a do niej dopasować odpowiednią numerację haczyków: większy powinien mieć rozmiar od 10 do 12, a mniejszy - 8 lub 9. Dużego szczupaka łowi się na żywca długości ponad 15 cm, przy czym duże haki powinny mieć numer 1 lub 2, a mniejsze od 5 do 7. Przy łowieniu na bardzo małe żywe rybki stosujemy pojedyncze haczyki, zaczepiając je za wargę lub grzbiet ofiary służącej za przynętę.

Ogólnie łowienie na żywca jest źle postrzegane przez pewne środowiska wędkarskie


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/21/o-zywcu/

Sort:  

"Ogólnie łowienie na żywca jest źle postrzegane przez pewne środowiska wędkarskie " - zgadzam sie

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13374.23
ETH 402.80
USDT 1.00
SBD 1.00