HACZYKI

in pl-wedkarstwo •  last year 


Ręczny wyrób haczyków ze stali znany był w Europie już pod koniec XIV wieku. Przemysłowa metoda natomiast zapoczątkowana została w Londynie w XVIII wieku. Pierwszym producentem haczyków z praw­dziwego zdarzenia był Charles Kirby-wytwórca igieł do szycia, który w roku 1651 ulepszył i wprowadził nową metodę utwardzania i harto­wania stali do wyrobu haczyków, stosowaną po dzień dzisiejszy. Od jego nazwiska pochodzi wzór haczyka ,,Kirby".

Do roku 1810 głównym producentem i potentatem w produkcji haczyków w ogóle była Anglia. Produkowano je w małym miasteczku Redditch w hrabstwie Worcestershire, gdzie w dalszym ciągu wyrabia się mnóstwo modeli haczyków. W roku 1832 powstaje w Norwegii firma Mustad and Son, która specjalizuje się w produkcji haczyków zaspokajając gwałtownie wzrastające potrzeby kraju, którego dłu­gość niesłychanie rozwiniętej linii brzegowej, oblanej przebogatą w ryby wodą, wynosi 28 tysięcy kilometrów.

Prawie każdy u nas wędkarz ma w swym posiadaniu po kilkadzie­siąt różnej wielkości haczyków z tysięcy ty­pów i wielkości haczyków.

Od epoki kamienia łupanego po dzień dzisiejszy przeznaczenie haczyka jest takie samo. Wystarczy mieć kilka różnych pod względem numeracji i typu haczyków, aby skutecznie łowić ryby we wszystkich zbiornikach wodnych. Bez haczyka wędkowanie jest wykluczone, a więc obok żyłki jest on najważniejszym elementem zestawu wędkowego i nie zanosi się na to, aby miało być inaczej . Do połowu ryb na wędkę w jeziorach najlepiej nadają się haczyki z łopatką o długim ramieniu.

Z olbrzymiego wachlarza modeli haczyków można wyodrębnić dwa podstawowe rodzaje stosowane w praktyce wędkarskiej, do których zalicza się haczyki z krótkim i długim ramieniem. Oba te rodzaje odznaczają się znakomitą chwytliwością, z tą jednak różnicą, że haczyk z krótkim ramieniem nieco lepiej trzyma rybę po wbiciu się w jej ciało. Natomiast haczykiem o długim ramieniu łatwiej jest zaciąć rybę i wciągnąć na niego całe przynęty, lecz nieco trudniej trzymać rybę, gdy hol jest długi. Osobiście używam haczyków o dłu­gim i krótkim ramieniu. Z krótkim ramieniem - gdy łowię na małe lub awałki żywych przynęt i przynęty roślinne, natomiast z długim - na całe duże przynęty lub pęczki małych sztuk.
Czy ostrzyć haczyki? Ostrzenie haczyków praktycznie nie ma żadnego sensu, gdyż bardzo łatwo jest uszkodzić ostrze.


Posted from my blog with SteemPress : https://swietokrzyskiprzewodnikwedkarski.pl/2018/08/23/haczyki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Welcome.
I am a Fish-bot that supports fishing posts.
Thank you for publishing the post and use of the myhuntingfishing,fishing or pl-wedkarstwo tag, which I rewarded with "upvote".
If you care about the development of this bot, all you need is to like this comment, and the power of this fish-bot will grow. Thank you
Witaj.
Jestem Rybo-botem wspierającym tag pl-wedkarstwo i myhuntingfishing
Dziękuje Ci za opublikowanie posta i użycia tagu pl-wedkarstwo lub myhuntingfishing oraz fishing, który nagrodziłem "upvoutem". Jeśli będzie Ci zależało na rozwoju tego rybo-bota wystarczy byś w rewanżu "upwoutował" czyli polubił ten komentarz a moc tego rybo-bota będzie rosła. Dziękuje
Добро пожаловать
Я рыба-бот, который поддерживает рыболовные посты.Спасибо за Ваше сообщение и использование тегов pl-wedkarstwo, fishing или myhuntingfishing который является наградой «upvoutem ». Если вы заботитесь о развитии этого рыцаря, все, что вам нужно сделать, это «взволноваться» в матче-реванше, то есть, как этот комментарий, и сила этого fisboot будет увеличиваться. спасибо

977ed90d51b801891e07b99740d68a9e.gif