RE: Odkrywcy

You are viewing a single comment's thread from:

Odkrywcy

in pl-wedkarstwo •  last year 

Mam dwa takie rozlewiska które znajdują się w lesie, dojechanie tam jest niemożliwe ale można 'z buta' przejść te 5 km. Jest tam masa karasi i linów, także jeśli naprawdę mało kto o tym miejscu wie to woda musi coś ładnego w sobie kryć, powodzenia :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!