Sucha mucha Emerger

in pl-tradycja •  11 months ago


Emerger to mucha skuteczna w trakcie wylotów chruścików i jętek.. Imituje owada przedostającego się przez błonę powierzchniową wody i szykującego się do lotu, dzięki CDC muszka doskonale unosi się na wodzie.Posted from my blog with SteemPress : http://piewca.pl/?p=927

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!