Kieleckie Drukarnie konspiracyjne

in pl-tradycja •  8 months ago

Początek drukarni konspiracyjnych..... Kulesza Włodzimierz syn Antoniego i Marii z domu Sidło urodzony 18 czerwca 1924 roku w Sosnowcu, jako syn urzędnika PZU w Sosnowcu. Do 1931 roku pobierał nauki wstępnie z zakresu szkoły powszechnej w Sosnowcu , w 1931 roku ojca przeniesiono służbowo do Kielc i tu ukończył szkołę powszechną w 1937, w tym samym roku zdaje egzamin do Gimnazjum Jana Śniadeckiego w Kielcach gdzie wybuch wojny zastaje go po ukończeniu 2 klasy. Dwa tygodnie przed wybuchem wojny wstępuje do organizowanej przez Harcerstwo drużyny Radzana, jako ratownik sanitarny gdzie bierzy czynny udział do dnia 5 września 1939 roku to jest do wkroczenia Niemców do Kielc odstąpienia Niemców do Kielc. Razem z falą uchodźców udaje się na wschód pod Dębno następnie w czasie agresji wojsk sowieckich postanawia wrócic przez Łuck, Włodzimierz Wołyński, Uściług, Chełm Lubelski, Żelichów, Maciejowice, Dęblin, Zwoleń, Skarżysko do Kielc gdzie przybywa 4 października 1939 roku. Po przyjeździe do Kielc zapisuje się tajne komplety gimnazjalne, prowadzone przez profesora Łabuza. Na tych kompletach styka się po raz pierwszy z konspiracja ( to jest grudzień 1939 rok) .Prof Wincenty Łabuz działając z ramienia ZWZ wręczył mu odbiornik radiowy który wziął od Stanisławskiego gdyż ten wyjechał na Węgry. Jego zadaniem od grudnia 1939 było słuchanie komunikatów radiowych notowanie ich i przepisywanie ręcznie przez kalki oraz rozprowadzanie ich między znajomymi. Radio to znajdowały się w jego mieszkaniu na ulicy Karczówkowskiej nr.8 W pierwszej połowie 40 roku otrzymuje do tego samego profesora Łobuza maszynę do pisania,oraz tak zwany hektograf na którym rozpoczyna się wydawanie pisma pod tytułem “Nowa Polska. Nowa Polska była wydawana w około 40 egzemplarzach i roznoszona po terenie Kielc, było powielane za pomocą hektografu, a od lutego 1941 roku na powielaczu już w ilości około 120 egzemplarzy. 9 lipca 1941 razem z innymi profesorami zostaje aresztowany i wywieziony do Oświęcimia prof. Wincenty Łabuz. Włodzimierz sam bez żadnego kontaktu z jaką kolwiek organizacja wydaje pismo do grudnia 1941 roku. W tym czasie pismo mając za sobą pewną popularność staje się przedmiotem zainteresowania różnych popularnych organizacji działających na terenie Kielc z których każda chce uzyskać pismo dla siebie Najwcześniej bo w grudniu 1941 roku jako pierwszy trafia do niego jego kolega z gimnazjum Jan Golka, który działa z ramienia organizacji Stronnictwo Narodowe. Jan Golka składa zapewnienie o wsparciu finansowym pisma oraz namawia Włodzimierza do wstąpienia do organizacji W grudniu składa przysięgę na ręce Jana Golki ps. “Klemens” sam dostając pseudonim “Rafał”. W pierwszych miesiącach 1942 roku na polecenie organizacji zmieniony został tytuł z Nowa Polska na “Sztafeta” pismo to ukazuje się do 13 stycznia 1945.Oprócz wydawanego pisma Sztafeta ukazało się też kilka numerów Sztafety Młodych

W 1942 zostaje podjęta decyzja o powstaniu drukarni , zaczątkiem drukarni są dwie kaszty z czcionkami,i zdobyte przez Kuszesze przy pomocy Franciszka Opałki i Henryk Wyderskiego i Zygmunta Biernackiego pracowników tutejszej drukarni w Kielcach, trzej wyżej wymieniony stanowią pierwszą obsadą utworzonej tajnej drukarni w Kielcach. W grudniu 1942 roku na podstawie sfałszowanych dokumentów zostaje zakupiony komplet czcionek w ilości 50 kilo. Dodatkowo równolegle prowadzone są prace nad wydawaniem fałszywych dokumentów, zaświadczeń i itp.przy czym korzystali z pomocy w Franciszka Opałki mającego dostęp do wytwórni pieczątek prowadzonej przez jego stryja w Kielcach.
24 grudnia 1944 roku w nowo zorganizowanej drukarni wyszedł pierwszy numer dwutygodnika Chrobry Szlak ukazujący się razem z czasopismem z Sztafeta, które ukazywały się co dwa tygodnie. Kolportażem zarządzała siostra Jana Golki Barbara Golka ps Beata
z początkiem 1943 roku w ramach stworzonego NSZ nastąpiła współpraca z grupą zwaną z Obozem Narodowo Radykalnym i w związku z tą współpracą do kolportażem przystępują łączniczki ONR Wojtasińska Janina pseudonim “Ludwika” następnie “Uparta” i Danuta Rogal ............. CDN!
4,14,.JPG4,14,,.JPG

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!