Donald Trump odwołał wizytę w Danii i Polsce

in #pl-tradycjalast year


Chociaż prezydent USA Donald Trump odwołał wizytę w Danii, to jego wizerunek w postaci 20-metrowego balonu, stał się synonimem oporu wobec amerykańskiego prezydenta.

Wściekła, odziana w pieluchę karykatura uzbrojona w telefon znany jako „Baby Trump” unosiła się w powietrzu nad śródmiejskim placem w Kopenhadze.

Ponieważ w zeszłym miesiącu prezydent odwołał swoją wycieczkę do Danii, c po tym, jak przywódcy wyśmiewali jego chęć zakupu Grenlandii, organizatorzy demonstracji antytrumpowych postanowili kontynuować planowany wiec .

Trump odwołał również planowaną podróż do Polski, aby poradzić sobie z huraganem Dorianem i zamiast tego wysłał wiceprezydenta Mike'a Pence'a czy tez miała na to wpływ planowana pikieta przeciwko tak zwanym roszczeniom żydowskim?


Posted from my blog with SteemPress : http://piewca.pl/2019/09/03/donald-trump-odwolal-wizyte-w-danii-i-polsce/

Sort:  

Congratulations @piewca! You received a personal award!

Happy Steem Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 13926.12
ETH 390.34
USDT 1.00
SBD 0.96