Fiszer ilustrowanysteemCreated with Sketch.

in pl-sztuka •  4 months ago 

Wszyscy pamiętają anegdotę Franca Fiszera, jak to zdenerwowany Pan Bóg pouczał malarza Jana Stykę, wcale nie takiego złego, jak by z tej anegdoty wynikało: „Ty Mnie, Styka, nie maluj na kolanach - ty Mnie maluj dobrze!”. Fiszer mógł odnosić się nie tylko do manifestowanej publicznie religijności Styki, ale także do konwencji, która istniała w sztuce europejskiej od dawna. Może widział wcześniej ten obraz zięcia Matejki, dość zapomnianego malarza Józefa Unierzyskiego przedstawiający świętego Łukasza malującego Matkę Bożą.

Co ciekawe w domu aukcyjnym, w którym był on sprzedawany nie rozpoznano jego tematu i zatytułowano go scena rodzajowa. Rzeczywiście, i to taka która weszła do kanonu historii sztuki europejskiej! Ale nie wszyscy muszą go przecież znać, nawet pracując w domach aukcyjnych.

unie.png

Józef Unierzyski, Święty Łukasz malujący Matkę Bożą, po 1900

Weyden_madonna_1440.jpg

Rogier van der Weyden, Św. Łukasz rysujący portret Madonny, ok. 1440

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!