You are viewing a single comment's thread from:

RE: Analizy walk - wprowadzenie

in #pl-steemmonsterslast year

Użyłbym czarnej drużyny z Zintarem na przodzie.

Zintar (3)

Haunted Spirit (8) - Wysoki damage, możliwość leczenia i Magic Reflect

Skeleton Assassin (11) - Będzie atakować od tyłu a po eliminacji Creeping Ooze'a będę szybszy.

Undead Priest (13) - Obniżenie punktów życia o 1

Haunted Spider (16) - Skill Poison skutecznie wykluczy pierwszą linię

Centaur (20) - Skill Snipe połączony z szybkością będzie dobrym rozwiązaniem

Twisted Jester (24) - Duży damage, Skill Snipe wraz z Centaurem położy na łopatki Medusa'e zanim wykona ruch a dalsze wybijanie przeciwników będzie czystą przyjemnością.