You are viewing a single comment's thread from:

RE: Analizy walk - wprowadzenie

Lyanna Natura (3)
Goblin Mech (10)
Minotaur Warrior (4)
Spirit od the forest (7)

Tank z dużym atakiem, na drugim miejscu Minotaur z Reach i tarczą, aby skuteczniej bronić się przed magią w tej rundzie. Spirit ze Snipe będzie zjemował magicznych.