You are viewing a single comment's thread from:

RE: Analizy walk - wprowadzenie

Selenia (3)

  • Lord Ariantus (5)
  • Undead Priest(2)
  • Skeleton Assasin (3)
  • Elven Cutthroat (3)
  • Centaur(4)
  • Twisted Jester(4)

Skeleton zdejmuje Ooze. Następnie para Double Snipe zdejmuję Medusę zanim wykona ruch. Rulers of the Sea strzela w naszego tanka, zadaje obrażenia równe 2 i tyle samo dla Undead Priest stojącego z tyłu. Następnie strzela łucznik blastujący. Tank dostaje 0 obrażeń, Undead Priest 1. Elven uderzea w Rulers za 2. Strzela jeszcze Healer ale za 0. W następnej rundzie pada Rulers a Healerowi przeciwnika zostaje niewiele życia. U nas pada Undead Priest. W kolejnej pada cały tył przeciwnika. Pozostaje już tylko zdjąć Lord Arianthusa mając do dyspozycji Skeletona, Elven, Centaura i Jestera :)