SteemDash Post

in pl-steemdash •  2 years ago  (edited)

(Ja): Najgorsze w tym wszystkim jest to, że w nowym mieszkaniu nie mamy miejsca w hali garażowej.
(Żona): No.
(Ja): Zmiana będzie dla nas bardzo odczuwalna. Zimą będę musiał szybciej wstawać, skrobać szyby, odśnieżać samochód, grzać go. (po chwili milczenia) To będzie duża zmiana dla mnie, bo w sumie dla Ciebie to żadna.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Zabawne :)