RE: Invento - Puszka Antyrecyklingowa?

You are viewing a single comment's thread from:

Invento - Puszka Antyrecyklingowa?

Hmmm, ciekawe, w kwestii elektromagnesu myślałem aby użyć go po mieleniu, ale faktycznie można użyć chociażby flotacji. Co do sortowania ręcznego - nie da się. Człowiek nie rozdzieli tych części, muszą wytrzymać odpowiednie ciśnienie. Ogólnie oczywiście da się rozdzielić te materiały, ale będzie to wymagać zastosowania drogich środków czyli recykling jest utrudniony.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!