Sort:  

Zgadzam się z tobą w 100% Modrić jak najbardziej zasłużył, ale reszta wyborów jest dla mnie bardzo dziwna. Przepraszam, że teraz odpowiadam, ale przez HF ;)

spoko, ja też musiałem długo czekać, aż się to wszystko unormuje. Era Ronaldo i Messi powolutku chyba przemija. Z jednej strony troszeczkę smutne, a z drugiej daje to szanse innym zawodnikom zawalczyć o takie nagrody.

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37726.92
ETH 2541.06
USDT 1.00
SBD 4.16