Konkurs Kreatywny #24 – Przypomnienie

in #pl-rekodzielo4 years ago (edited)

Dzień dobry, dobry wieczór, cześć 😊

24. Konkurs Kreatywny wciąż trwa. Liczę, że chętni właśnie dopieszczają swoje prace i w przyszłym tygodniu nastąpi prawdziwy wysyp kreatywnych postów.

Temat Możesz wszystko daje szerokie pole do popisu - możecie zgłaszać prace o dowolnej tematyce. Tak że nie ma kręcenia nosem, że za trudne albo nie podeszło. Ewentualnie możecie nie mieć ochoty (albo czasu), co ja osobiście rozumiem.

Niezależnie od motywacji i chęci zapraszam do udziału ;) Czas zgłoszeń - do 15 marca (niedziela).

Szczegóły konkursu: https://steempeak.com/pl-rekodzielo/@pl-rekodzielo/konkurs-kreatywny-24-start

Widzimy się za tydzień!

@wadera

Sort:  

According to the Bible, The Story of Gideon: On Making Choices and the Second Coming.

Watch the Video below to know the Answer...

(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)


Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://steemit.com/created/hive-182074

My name is Jesus Christ and I do not condone this spamming in my name. Your spam is really fucking annoying @hiroyamagishi aka @overall-servant aka @olaf123 and your spam-bot army. You spam everybody, we ask you to stop, you refuse to, We downvote you, you downvote us. This is not what I created the universe for. You must stop spamming immediately or I will make sure that you go to hell.

If anybody wants to support my eternal battling of these relentless religion spammers, please consider upvoting this comment or delegating to @the-real-jesus

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69942.87
ETH 3793.57
USDT 1.00
SBD 3.73