Konkurs Kreatywny #23 – Start

Witajcie. Czas płynie nieubłaganie i pora na nowy,

23. Konkurs Kreatywny pod patronatem @pl-rekodzielo

Temat:

Wolnoamerykanka

Już bardziej nie mogę Wam tego ułatwić, a że bardzo zależy mi na pobudzeniu Was do jakiejkolwiek aktywności - róbta co chceta! To oznacza, że przedmiotem konkursu może być absolutnie wszystko, co jest dziełem Waszych rąk. Być może nigdy nie trafiłam z tematem w Wasze zainteresowania i to jedyna okazja, by zabłysnąć? Pokazać swe nietypowe hobby? A może Wasze prace będą inspiracją do kolejnych tematów..?

Pokażcie, co potraficie ;)

ZASADY KONKURSU

Aby wziąć udział w konkursie należy napisać post, w którym przedstawicie Wasze dzieło.

Wpis oznaczcie tagiem #pl-rekodzielo, a w tytule dodajcie "konkurs @pl-rekodzielo"

Na publikację wpisu macie dwa tygodnie, do 16.02.2020 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Dnia 17.02.2020 r. (poniedziałek) zostanie opublikowany post podsumowujący zgłoszenia, który otworzy głosowanie.

Na Wasze głosy będziemy czekać do 23.02.2020 r. (niedziela), do godziny 24.00.

Do trzech dni po zamknięciu głosowania opublikujemy wyniki i rozdamy nagrody.

ZASADY GŁOSOWANIA

Głosujemy na trzy wybrane prace podając nick uczestnika i punkty:

miejsce I - nick - 3 pkt
miejsce II - nick - 2 pkt
miejsce III - nick - 1 pkt

Jest mile widziane, by uczestnicy danego konkursu wzięli również udział w głosowaniu (nie mogą głosować na siebie) - w takim przypadku otrzymają dodatkowe 3 pkt.

NAGRODY

Dla zwycięzców konkursu przewidziana jest nagroda gwarantowana w wysokości 10 STEEM (plus ewentualne wpłaty od sponsorów) - do podziału według poniższych zasad:

I miejsce - 50% nagrody,
II miejsce - 30% nagrody,
III miejsce - 20% nagrody.

W przypadku wyniku ex aequo pula środków przypadająca na dane miejsce zostanie podzielona pomiędzy równorzędnych laureatów.

Środki zdobyte przez posty dotyczące bieżącego konkursu zasilą pulę nagród w kolejnych edycjach.

Do dzieła! Czekamy na Wasze zgłoszenia do 16.02.2020 r. (niedziela), do godziny 24.00.

@wadera

Informacja dla potencjalnych sponsorów - transfery prosimy dokonywać na konto @pl-rekodzielo.

Konkurs Kreatywny powstaje we współpracy @pl-rekodzielo i @sp-group.

Sort:  

Congratulations @pl-rekodzielo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 250

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Chyba ludzie są zbyt leniwi na konkursy. I to już nie chodzi o nagrode jaka jest wysokość. Najlepiej zero wysiłku niech steem same wpływają od darczyńców. Smutna prawda.

Posted using Partiko Android

Może mają inne priorytety po prostu... sama ostatnio mało na steem zaglądam, wybieram inną aktywność... chociaż trochę żal pisania;)
Nie obraziłabym się jednak, gdyby parę zgłoszeń do konkursu się pojawiło... łatwiejszego tematu już nie wymyślę :D

Piękny temat

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 67333.93
ETH 3115.87
USDT 1.00
SBD 3.73