Konkurs Kreatywny #21 – Podsumowanie

Witajcie!

Nadszedł czas, by zamknąć 21. Konkurs Kreatywny. Choć odcinek ten był nieco pozostawiony samemu sobie w niezbyt sprzyjających warunkach, to żył własnym życiem i toczył się siłą rozpędu... We własnym tempie przekroczył metę zgarniając przy tym szarfę "przesilenie zimowe" i padł zmęczony, lecz szczęśliwy.
Pozostaje mi w jego imieniu rozdać nagrody dwóm Paniom, które są niezawodną siłą napędową konkursów kreatywnych.


WYNIKI:

I miejsce (6 pkt) i nagrodę w wysokości 9 STEEM zgarnia @julietlucy
II miejsce (5 pkt) i nagroda w wysokości 6 STEEM wędruje do @grecki-bazar-ewy

Gratuluję Wam serdecznie i dziękuję za udział.

Jest to ostatnia edycja Konkursu Kreatywnego w tym roku - kolejny odcinek wystartuje 12 stycznia 2020 roku. Serdecznie zapraszam!

@waderaSort:  

Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali i gratuluję drugiej uczestniczce.
Do zobaczenia w styczniu, mam nadzieję, że w nieco większym gronie :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66445.93
ETH 3080.27
USDT 1.00
SBD 3.69