Rozwiązanie problemu org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no session przy testach jednostkowych

Cześć,
jeżeli natknąłeś się na problem z błędem "org.hibernate.LazyInitializationException: could not initialize proxy - no session" podczas testowania aplikacji, to prostym rozwiązaniem będzie dodanie odpowiedniej adnotacji do metody testującej.
np.

    @Test
    @Transactional
    public void testMethod() throws Exception {
     //moj test
   }

Problem związany jest z tym, że używana metoda w teście wczytuje dane z bazy poprzez hibernate w trybie "lazy", czyli nie pobiera danych na starcie, tylko wtedy kiedy musi. Przy testowaniu jak widać ma to znaczenie, przez co rozwiąznaiem w moim przypadku było użycie adnotacji springowej @Transactional
Wpis jest krótki, ale problem był rozwiązywany o wiele dłużej :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

I just upvoted You! (Reply "STOP" to stop automatic upvotes). Do społeczności: Jeżeli uważasz że głos został przyznany niesłusznie, przedstaw krótkie uzasadnienie w odpowiedzi do tego komentarza.