Czy chodzenie z wykrywaczem jest legalne? [Detektorystyka] PRAWOsteemCreated with Sketch.

in pl-prawo •  10 months ago  (edited)

Witam, ten artykuł odpowie Wam na wszystkie pytania odnośnie prawa o poszukiwaniu wykrywaczem w Polsce.

1 - Czy posiadanie wykrywacza jest legalne ?

Tak posiadanie wykrywacza metalu w Polsce jest legalne.

2 - Czy poszukiwanie wykrywaczem jest legalne ?

Tak jest legalne, gdy szukamy złomu oraz meteorytów.

Nie jest legalne, gdy szukamy Zabytków.

!Wyjątek , można w Polsce legalnie szukać zabytków gdy mamy POZWOLENIE NA POSZUKIWANIA UKRYTYCh
I PORZUCONYCH ZABYTKÓW DO KONSERWATORA ZABYTKÓW oraz POZWOLENIE WŁAŚCICIELA GRUNTU.

3 - Co to jest "zabytek"

Art. 3. o o ochr. zabyt.
zabytek - nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

4 - Czy poszukiwanie monet, które są w obiegu oraz nowoczesnej biżuterii ( w jeziorach ) jest legalne?

Tak jest legalne.
! Istnieje ryzyko że policja się przyczepi.

Art. 109c. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Poszukiwanie zabytków w Polse jest PRZESTĘPSTWEM.

Pamiętaj o zostawieniu upvote! Mam nadzieję że artykuł okazał się pomocny oraz życzę miłego dnia.

Podstawa prawna - Art. 109 c , art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987).

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bardzo ciekawy artykuł. Czy możesz podac pdostawę prawną?

·

Art. 109 c , art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987).

Ostatnio czytałem o facecie, który szukał sobie monet i zebrał pokaźną kolekcję. Wjazd policji i..."przywłaszczenie zabytkowych monet stanowiących dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury zagrożone jest karą więzienia nawet do 10 lat." DZIKI KRAJ

·

Mój znajomy wykopał mosina (bez wszystkich części i kolby) w ogródku. Poszedł oddać, teraz ma problemy z prawem. DZIKI KRAJ

Hej. Bardzo się cieszę, że napisałeś na tagu pl-prawo którego jestem opiekunem. Dwie sugestie

  1. Jeśli możesz podawaj źródło do zdjęcia, jeśli nie jest Twoją własnością. Jeśli jest to tematu nie ma.
  2. Jeśli możesz pod artykułem najlepiej wskaż źródła typu : Kodeks prawa cywilnego, kodeks prawa karnego. ETC

Noisym na Ciebie ja zagłosowałem :p Więcej takich tekstów poproszę.