Urodziny

in #pl-poezja2 years ago (edited)

dziś są Twoje urodziny
mierzysz który to już krok
i nie czujesz tych lat
jakby z wschodem słońca
od nowa zaczynał się świat

i wciąż zmieniasz się
kiedy stoisz w miejscu
i jak rozwijasz się
czas mknie
i nie da oszukać się

idź na przód
z swoim bagażem
i szukaj dobrych stron
napotkanych zdarzeń
urodziłeś się raz

lecz wciąż możesz
odradzać się na nowo
i kroczyć tak
byś mógł się dobrze czuć
sam ze sobą

20190223_135841.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20095.44
ETH 1134.11
USDT 1.00
SBD 2.92