Strup

in #pl-poezjalast year (edited)

nosił w sobie urazę
mimo że strup dawno odpadł
miejsce wciąż drapane
nie mogło się zabliźnić

rana pokryta cienką warstwą
przykrywała tylko pozory
żale wyciekały ukradkiem
bezwiednie zatruwając
jego wnętrze

zapragnął przebaczyć
przerabiał starannie zyskane lekcje
wyciągając długie od ilości wnioski
aż uzyskał solidną warstwę ulgi
i mógł być znowu szczęśliwy...

s.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.02
BTC 11760.85
ETH 426.83
SBD 1.05