"Sfokusowani" #23 - Most

in pl-poezja •  28 days ago  (edited)

przepaść i niebo
pomiędzy most łączący
początek z końcem

most..jpg
Zdjęcie zrobine w Woburne Garden.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!